STRATEGIE EN ONTWIKKELING CONCEPTen


Toekomst gericht en competitief in de snelle en trend-georiënteerde toeristische markt, dat is een voortdurende uitdaging voor alle particuliere en gemeentelijke toeristische bedrijven. Op basis van marktanalyses, trendonderzoek en locatie analyses ondersteun ik bedrijven en overheden in het (participatieve) ontwerp van op maat gemaakte masterplannen, bedrijfsplannen en ontwikkeling concepten, waarbij markt-bekwaamheid, uniciteit en authenticiteit en duurzaamheid als leidende principes in het ontwerp worden beschouwd.

BUSINESS MODEL- & PRODUCTONTWIKKELING

Voor toeristische bedrijven en bestemmingen is productontwikkeling niet alleen essentieel om aan veranderende marktomstandigheden aan te passen, maar eerder een kans om USP's en merk profiel te ontwikkelen, of om bepaalde doelgroepen te bereiken en te fideliseren. Met name door de innovatie van huidige business-modellen bereiken vandaag zelfs sommige nieuwkomers in de branche een zekere marktdominantie. 

 

Samen met u ontwikkelt Go Get een uitvoerbaar, toekomst en doelgroepen gericht business model en boekbare, beleefbare producten, waarbij ook de aanpassingen aan organisatie, communicatie en distributie in detail worden beschouwd.

HERORIËNTATIE, HERSTRUCTURERING, Revitalisering

Bedrijven en gemeenten, die de aansluiting tot de toeristische markt hebben verloren, hebben naast een conceptuele herorientatie ook behoefte aan een solide implementatie in de herstructurering en revitalisering. Op het gebied van business model-, strategie- en productontwikkeling, van investeerder en/of exploitanten recherche, van recruitering en organisatieontwikkeling, evenals bij vragen van quality management en lancering processen sta ik niet alleen als een consultant, maar ook graag als project manager, dus als go-getter ter beschikking.

 

Echter, niet elk voormalig toeristisch bedrijf is per se nog voor toeristisch exploitatie in de huidige markt geschikt, of heeft kans op een waardig opvolg. Ook in dergelijke gevallen bied ik mijn actieve steun bij het ontwerp van conversieplannen, bij oplossingen voor leegstand en bij herbestemming processen aan.VERKOOP, Verhuur, opvolgREGELINGEN en start-up

Bedrijfsoverdrachten in de zin van verkoop, exploitatie wissel of opvolging zijn altijd een kans op een nieuw begin en een heroriëntatie van de onderneming. Geslaagde bedrijf overdrachten hebben één ding gemeen: ze worden vroeg geïnitieerd en voorbereid, in het bijzonder bij verkopen en opvolgingen, die een duidelijk tendencie tot complexiteit hebben. Daarbij is het niet voldoende om maar een overnemende partij met de nodige deskundigheid en financiele middelen te vinden, maar is het belangrijk dat locatie, concept, ondernemer en eigenaren ook strategisch en op de lange duur bij elkaar passen.

 

Bij verkoop en exploitatie wissel ondersteun ik u graag bij verkoop voorbereiding en het ontwerp van een (meertalig) verkoop exposé, bij de actieve en discrete zoek naar de juiste investeerder of bij het werven van de juiste ondernemer voor uw bedrijf.

 

Indien gewenst, overneem ik ook de uitvoering van conformiteit audits, taxaties en coordinatie van due diligence processen, deels in samenwerking met vakspecialisten. Verder kan ik u graag bij het opzetten van overeenkomsten, evenals bij verkoop onderhandelingen adviseren.

 

Voor start-ups en opvolgers bied ik mijn hulp bij het opstellen van business plannen, in het opzoeken van financien en subsidies, en voor management consulting aan.

PROJECTONTWIKKELING

Bij de ontwikkeling van nieuwe toeristische projecten, alsmede bij de revitalisering van bestaand toeristisch vastgoed, begeleid ik alle fasen vanaf de conceptie tot en met het bouw beheer en de markt (her)lancering van het project. Hierbij steun ik mij vooral op mijn ervaring als projectmanager om met multidisciplinaire en internationale planning teams projecten uit te voeren. Ook deelfasen van de preplanning, zoals locatie recherche en analyse, haalbaarheidsstudies, business plannen, administratieve procedures en vergunningstrajecten neem ik graag voor u in de hand.

INVESTeerder SERVICE

Voor beleggers neem ik graag de discrete recherche, analyse en aquisitie van toekomstige project locaties in de hand, ook internationaal. 

 

Graag overneem ik ook voor u:

  • haalbaarheidsonderzoek
  • administratieve procedures en vergunningtrajecten
  • conformiteitsaudits
  • subsidietrajecten 
  • taxatie en due diligence, deels in samenwerking met deskundige specialisten
  • opzetten van koop overeenkomsten
  • aankoop onderhandelingen

SAMENWERKING

Projectmanagement betekent altijd gecoördineerde samenwerking met meerdere partijen, vaak vanuit meerdere vakgebieden. Bij toeristische infrastructuur projecten zijn dit voornamelijk beleggers, ondernemers en managers, politici, ambtenaren en overheden, architecten, planners en ingenieurs, deskundigen en adviseurs, juristen en belastingadviseurs, vakmannen enz.

 

De kooperatieve aanpak bij project planning en uitvoering is mijn dagelijks brood. Daarom kan ik zowel enkele taken binnen een groter project overnemen, maar ook als project manager voor u een globaal project in samenwerking met andere specialisten coordineren en uitvoeren, dit ook met een internationale dimensie.

 

Waar nodig kan ik binnen een netwerk van verschillende adviseurs en specialisten uit branches zoals de bouw, de horeca en de camping industrie, de communicatie, of het fiscaal en juridisch advies complementaire vaardigheden oproepen. Daarbij hoort ook een netwerk van producenten, leveranciers en dienstverleners uit de toerisme branche, met name de camping en vakantiepark industrie.